Zuckerberg powołał ugrupowanie polityczne – Fwd.us

Zuckerberg powołał ugrupowanie polityczne – Fwd.us
13 Apr 2013
Założyciel i szef Facebooka Mark Zuckerberg formalnie powołał wraz z przedstawicielami wielu znanych firm z Doliny Krzemowej ugrupowanie polityczne, stawiające sobie za cel rewizję polityki imigracyjnej, rozwój oświaty oraz badań naukowych.
z12516105QMark-Zuckerberg--zalozyciel-Facebooka
Utworzenie formacji Fwd.us (fwd jest skrótem słowa forward, czyli naprzód) Zuckerberg ogłosił w artykule na łamach “Washington Post”. Podkreślił, że USA potrzebują nowego podejścia do tych kwestii, jeśli mają się rozwijać gospodarczo. Chodzi m.in. o zaoferowanie utalentowanym, wykształconym imigrantom możliwości uzyskania obywatelstwa USA.”Mamy dziwną politykę imigracyjną jako naród imigrantów” – napisał Zuckerberg i podkreślił, że ta polityka nie pasuje do dzisiejszego świata. Wskazał, że Stanom Zjednoczonym potrzebne są rozwiązania, które pozwolą “przyciągnąć najbardziej utalentowanych i pracowitych ludzi, bez względu na to, gdzie się urodzili”.

Wezwał też do podniesienia standardów szkolnictwa i poświęcania więcej uwagi nauczaniu przedmiotów ścisłych. 28-letni Zuckerberg, który porzucił studia na Harvardzie, wyjaśnił, że dzisiejsza gospodarka oparta na wiedzy i ideach bardzo różni się od gospodarki XX wieku, której podstawą były bogactwa naturalne, maszyny przemysłowe i praca.

Podkreślił, że ugrupowanie Fwd.us powstało, “by zbudować opartą na wiedzy gospodarkę, której Stany Zjednoczone potrzebują, by zapewnić więcej miejsc pracy, innowacyjność i inwestycje”. Wśród przedstawicieli Doliny Krzemowej, wnoszących wkład w Fwd.us bądź deklarujących poparcie dla tego ugrupowania, są szefowie wielkich i znanych firm, takich jak Google, Yahoo, SpaceX,Tesla Motors, Zynga czy LinkedIn.