[PHP] Różnica między public, private i protected

[PHP] Różnica między public, private i protected
3 Jun 2014

Krótko i na temat:

Modyfikator public oznacza, że atrybut lub metoda jest widoczna zarówno ze środka klasy, klas dziedziczonych jak i z zewnątrz klasy.

Modyfikator private oznacza, że atrybut lub metoda nie jest widoczna na zewnątrz klasy i nie może być dziedziczona.

Modyfikator protected oznacza, że atrybut lub metoda nie jest widoczna na zewnątrz klasy i może być dziedziczona.

 

Mam nadzieję, że komuś to rozjaśni 🙂