[PHP] Jak sprawdzić, czy dana funkcja jest dostępna?

[PHP] Jak sprawdzić, czy dana funkcja jest dostępna?
29 Mar 2016

Oto prosta funkcja, która pozwala na sprawdzenie czy funkcja podana jako argument jest obsługiwana przez Nasz serwer:

// funkcja sprawdzająca dostępność funkcji na serwerze 
function sprawdz_funkcje($funkcja) { 
   
  if (function_exists($funkcja)) { 
    echo "Funkcja <strong>$funkcja</strong> jest dostepna na serwerze."; 
  } 
  else { 
    echo "Funkcja <strong>$funkcja</strong> nie jest dostepna na serwerze."; 
  } 
}

Dla przykładu sprawdźmy czy nasz serwer obsługuje phpmail:

// sprawdzamy, czy funkcja mail() jest dostępna 
sprawdz_funkcje('mail');